Mantolama zorunlu mudur.?

   Böyle bir zorunluluğun kısa vadede olmadığını baştan söyleyelim.Mevcut yasaları ve yönetmelikleri inceleyerek bu soruyu yanıtlamak uygun olacaktır; 1- İşin başı 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu dur. Bu kanunda dayanılarak yönetmelikler çıkarıldı 09.10.2008 tarihti resmi gazetede binalarda ısı verimliliği yönetmeliği yayınlandı.Bu yönetmeliğe göre,01.11.2008 den önce ruhsatını almış binalara bu yönetmelik uygulanmaz yine bu yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde şu hüküm vardır; “Geçici madde: 1- Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce (yani 01.11.2008)yapım işi ihale edilmiş olan kamu binaları ile yapı ruhsatı almış özel binalar hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz” 2- 05.12.2008 tarihli binalarda enerji performansı yönetmeliği nin geçici 3 üncü maddesine göre “… mevcut binalar ve inşaatı devam edip heniz yapı kullanma izni almamış binalar için enerji verimliliği kanunu nu resmi gazetede yayımı tarihinden itibaren 10 yıl içinde enerji kimlik belgesi düzenlenir” Bu maddeye göre mevcut binalar için 2 Mayıs 2017 tarihine kadar enerji kimlik belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi mevcut binalar için bu tarihe kadar yalıtım yapma zorunluluğu getirmemektedir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; Binaların dış cephesine mantolama yaptırmak faydalı fakat 2017 yılına kadar zorunlu değildir. Yeni yapılan binalar ise zaten yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırıldıklarından onlar için bu konu sorun değildir.